Psy - rasy psów - ogłoszenia o szczeniakach - psy rasowe - wszystko o psach - pies

rasy psów katalog

 

  
ustawy, przepisy

Podatek od posiadania psa

czytano 11353 razy


USTAWA
z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych.

(tekst jednolity)
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1. (1) Ustawa normuje:

1) podatek od nieruchomości,
2) podatek od środków transportowych,
3) podatek od posiadania psów,
4) opłatę targową,
5) opłatę miejscową,
6) opłatę administracyjną. [...]

Rozdział 4
Podatek od posiadania psów
Art. 13. 1. (31) Podatnikami podatku od posiadania psów są osoby fizyczne posiadające psy.
2. Podatku od posiadania psów nie pobiera się:
1) pod warunkiem wzajemności - od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) (32) z tytułu posiadania psów będących pomocą dla osób niepełnosprawnych (niewidomych, głuchoniemych, niedołężnych),
3) (33) od osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - od jednego psa,
4) z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych - po dwa na każde gospodarstwo. Art. 14. (34) Rada gminy:
1) (35) ustala wysokość stawek podatku od posiadania psów, z tym że podatek od jednego psa nie może przekraczać 50,30 zł rocznie,
2) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności tego podatku,
3) może zarządzić pobór podatku od posiadania psów w drodze inkasa lub określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso,
4) może wprowadzić, w drodze uchwały, inne niż wymienione w ustawie zwolnienia przedmiotowe z podatku od posiadania psów. Dziennik Ustaw 12.01.1991 r.

baronek
http://www.naszemiasto.wp.pl/pies/
    data edycji: 2010.04.18 00:42
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji PSY24.PL.
komentarzy: 2         Dodaj komentarz

2010-05-17 11:15 | Beata

Mam opłacony podatek za psa w innym kraju niż Polska (nalezacym do UE), opłata jest ważna przez kolejne 10miesiecy. Czy jak przyjadę z psem do Polski to musze zapłacic podatek ponownie?2009-03-15 13:55 | Basia
Poniższe nie jest prawdą. Mieszkam w Jeleniej Górze (też dolnośląskie).Podatek od psa jest "od zawsze" i należy go uiszczać w I kwartale danego roku. I tak np. w 2008 r. wynosił 50 zł, a w obecnym 2009r - 52zł.od psa.

Strona główna  |  Redakcja  |  O wortalu PSY24.PL  |  WspółpracaReklama  |  Katalogi  |  Kontakt

Wszelkie prawa zastrzeżone Wydawca, producent portali internetowych Soluma | | mapa witryny
| login statystyka